Danbo ostens historie

Historien om Danbo osten går helt tilbage 1897, hvor en ung fynsk mejerist, Rasmus Nielsen, med et statsligt legat i ryggen rejste ud i verden for at lære nyt om produktionen af ost. Turen gik først til Holland og derefter videre til Øst-preussen langs grænsen til Rusland, hvor mejerierne var kendt for deres gode oste-produktion.

Da Rasmus kom hjem til Kirkeby mejeri, havde han rygsækken fuld af erfaring. Han var dog klart af den overbevisning, at han ikke bare ville efterligne det, han havde set andre steder, men skabe sin egen ost. En helt ny ost. Det særlige ved den nye ost var, at det var en firkantet opstukken ost med en helt speciel kitmodning. På det tidspunkt var det noget helt nyt, at en opstukken ost var firkantet. Kitmodningen var også speciel derved, at ostens skorpe blev indgnedet med en opløsning indeholdende flere bakterie- og gærkulturer.

Rasmus Nielsen kunne imidlertid ikke overbevise andelshaverne om fornuften i at producere en sådan “fed, russisk steppeost”. Han overtog derfor mejeriet i forpagtning og satte selv gang produktionen. Den første Danbo-lignende ost blev produceret i 1897. Salget af den nye ost gik strygende, og efterhånden begyndte flere mejerier at fremstille ostetypen.

Før 2. Verdenskrig producerede man i Danmark hovedsagligt ost til hjemmemarkedet, men efter krigen, specielt efter 1950erne, tog osteproduktionen fart, og den stigende eksport nødvendiggjorde, at Danmark markerede sig på eksportmarkederne med typiske danske ostenavne således, at man kunne fremhæve de danske oste i markedsføringen sammen med andre kendte danske landbrugsprodukter. I 1952 fik 11 typiske danske oste derfor et dansk navn i henhold til Stresa-konventionen og landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 80 af 1952. Derfor fik Danbo osten først sit navn i 1952.

Navnet Danbo er en kombination af de to navne Dan og Bo. Dan er afledt af folkenavnet Danerne (danskerne), mens Bo betyder ”den bosiddende”. Danbo er således den historiske betegnelse for en, der er bosiddende i Danmark.

Siden Danbo osten fik sit navn, har osten været eksporteret til mange lande overalt i verden. I 1970 udgjorde produktionen af Danbo ost 27,5% af den samlede danske osteproduktion, hvilket også dengang gjorde den til Danmarks mest producerede ost. I dag er det ca. 13% af den samlede danske osteproduktion som er Danbo oste, og Danbo er stadig den mest producerede ost i Danmark.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen, Varedeklaration for Danbo